دستگاه تمیز کاری لیزری نورسام

 

 

 

 

 

 در کارخانه جات،صنایع بزرگ و کارگاه های کوچک تجهیزات فلزی به مرور زمان و در اثر عوامل محیطی دچار پوسیدگی و زنگ زدگی و خوردگی می شوند و کارایی مطلوب خودرا از دست میدهند.در گذشته علاوه بر قدرت بدنی بالا جهت زدودن خوردگی و پوسیدگی های ایجاد شده نیاز به زمان بالایی جهت سیقل دادن سطوح و بر گردادندن به حالت اولیه می بود .امروزه با پیش رفت فناوری ها در صنعت ،دستگاهی ساخته شده به نام دستگاه  تمیز کاری لیزری که دارای مزیت های بیشتری نسبت به  روش های قدیمی تر می باشد.