لیزر جوش اتوماتیک
دستگاه لیزر جوش دستی
برش لیزری
تمیز کاری لیزری ، جوش کاری و سوراخکاری خیلی دقیق لیزری ،لیزر نانوثانیه، موپا و حکاکی 3 بعدی
منبع لیزر فیبری یک کیلو وات
منبع لیزری توان بالا
منبع لیزری پالسی
حکاکی لیزری پرتابل