نیم

اعضای هیئت مدیره

ندیم خان مدیر عامل و موسس
شفیعول امین بنیانگذاران

عضو تیم

نادم خان

مهندس ارشد

روزالی استوارت

مهندس ارشد

ارمان خان

معماری

استنفورد سارجنت

مهندس جوان

متیو هوارد

مهندس سرآشپز

کاترین کانن

مهندس ارشد

شانتل پارادیس

مهندس ارشد