چاپ سه بعدی با لیزر فیبری

فناوری ساخت افزودنی به یک سیستم علمی و فناوری اشاره دارد که مستقیماً قطعات را بر اساس اصل انباشته گسسته تولید می کند و توسط داده های سه بعدی قطعات هدایت می شود. بر اساس اصول مختلف طبقه بندی و روش های درک ، فناوری ساخت افزودنی همچنین دارای عناوین مختلفی مانند نمونه سازی سریع ، ساخت سریع و چاپ سه بعدی است.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است