خدمات ما

برش کاری لیزری
جوشکاری لیزری
برشکاری لیزری پره های توربین
جوشکاری لیزری توربین ها
تعمیرات روتور
تمیز کاری لیزری پره های توربین
پوشش دهی لیزری
تمامی خدمات مرتبط با توربین ها و دستگاه ها