خدمات ما

جوشکاری لیزری فلزات آلومینیوم، استیل، آهن و جوشکاری فلزات غیر همجنس
تمیز کاری لیزری پره های توربین
پوشش دهی لیزری
تعمیرات لیزر فیبری JPT، Raycus، IPG، صاایران و مرکز ملی ایران
تماس با ما